Giải đáp
Hoàn thành danh sách học sinh tham gia thi cấp tỉnh/thành phố

Ban Tổ chức lưu ý các Sở GD&ĐT:

 

Hiện nay, chỉ còn một số Sở GD&ĐT chưa gửi danh sách học sinh thi cấp tỉnh/thành phố cho BTC. Đề nghị cán bộ phụ trách các Sở nhanh chóng gửi danh sách học sinh thi cấp tỉnh/thành phố về địa chỉ email violympic@moet.edu.vn trước ngày 18/03/2015.

Nếu không được duyệt danh sách, học sinh sẽ không thể tham gia dự vòng thi cấp tỉnh/thành phố vào ngày 20/03/2015.

Lưu ý:

  • Cán bộ phụ trách Sở GD&ĐT cần tổng hợp danh sách từ các quận/huyện trực thuộc theo khối lớp.
  • BTC chỉ duyệt danh sách học sinh được gửi từ email của Sở GD&ĐT.

Ban Tổ chức


Xóa tài khoản có tên không phù hợp

Các tài khoản có tên không phù hợp sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Giải đáp về mã thi và các vấn đề về thi cấp trường

Các thắc mắc của học sinh và giáo viên về thi cấp trường mới nhất hiện nay.

Mẫu danh sách học sinh tham gia thi cấp huyện

Các Phòng Giáo dục lập danh sách học sinh thi cấp huyện đầy đủ các thông tin theo mẫu

Giải đáp thắc mắc về điểm thi, lịch thi, dụng cụ được mang vào phòng thi và cán bộ tạo mã

Các thắc mắc của phụ huynh và học sinh sẽ được giải thích tại đây.

Giải đáp thắc mắc về lịch thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia

Ban Tổ chức tổng hợp cụ thể về lịch thi các cấp (từ vòng 10 đến vòng 19)

Mẫu danh sách đăng ký cán bộ tạo mã cấp huyện

Các Phòng Giáo dục lập danh sách đăng ký cán bộ tạo mã cấp huyện đầy đủ các thông tin theo mẫu

Một số vấn đề cần lưu ý

Các vấn đề mới nhất cần lưu ý khi tham gia thi Violympic

Giải đáp về vòng thi cấp trường

Thắc mắc về vòng thi cấp trường sẽ được giải đáp trong mục này

Các câu hỏi thường gặp

Ban Tổ Chức sẽ giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất trong thời gian vừa nhận được từ các em học sinh và các bậc phụ huynh.

violympic